REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PREZENTOWYCH W SKLEPIE MONIKA KAMIŃSKA

§1

1.Sklep Monika Kamińska, 05-816 Opacz Kolonia ul.Srodkowa 24B, NIP: 5342352779, REGON: 147460986 oferuje bony prezentowe, które uprawniają do zakupów określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Sklep Monika Kamińska posiada w ofercie bony prezentowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu prezentowego.

§2

1.Posiadacz bonu prezentowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu prezentowego.

2.Okres ważności bonu prezentowego wynosi 6 miesiący od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu prezentowego.

3.Niewykorzystanie bonu prezentowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu prezentowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu prezentowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec sklepu Monika Kamińska z roszczeniami w tym zakresie.

§3

1.Posiadacz bonu prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu prezentowego na towary z oferty sklepu internetowego Monika Kamińska (http://monikakaminska.com) będące w chwili złożenia dyspozycji oznaczone jako dostępne.

2.Każdy bon prezentowy wyposażony jest w unikalny kod. Bon prezentowy bez wpisanego kodu jest nieważny.

3.Bony prezentowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości.

4.W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu prezentowego, sklep Monika Kamińska nie zwraca różnicy.

5.Każdy bon i widniejący na nim kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko raz. Kod bonu należy zachować w tajemnicy, gdyż jego utrata lub ujawnienie może spowodować wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione.

6.W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu prezentowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu prezentowego może go przekazać osobie trzeciej.

7.Zabrania się odsprzedawania bonów prezentowych osobom trzecim.

§4

1.Firma Monika Kamińska nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie kodów bonów prezentowych przez klienta. Monika Kamińska nie wydaje duplikatów.

2.Firma Monika Kamińska zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów prezentowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

3.Bon prezentowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w sklepie Monika Kamińska na gotówkę, w części lub całości.

4.Zakupiony bon prezentowy nie podlega zwrotowi.

5.Nabycie produktów za pomocą bonu prezentowego nie ogranicza możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne nie są przelewane na konto klienta, a zasilają wirtualne saldo klienta w sklepie Monika Kamińska. Saldo należy wykorzystać na inny produkt dostępny od ręki w sklepie w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez sklep Monika Kamińska zwrotu.

6.Nabycie produktów za pomocą bonu prezentowego nie ogranicza ani nie wyklucza praw klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową.

§5

1.Kupujący bon prezentowy jak również posiadacz bonu prezentowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.Zakup bonu prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon prezentowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

3.Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.09.2015 r.