Regulamin konkursu #naturalbasic

 Konkurs #naturalbasic

 1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 • 2. Organizatorzy Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest firma Monika Kamińska (Środkowa 24 B, 05-816 Opacz Kolonia NIP 5342352779 REGON: 147460986) zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie monikakaminska.com
 • 3. Zasady konkursu
 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na Facebooku https://www.facebook.com/groups/207944117150887 (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Zadanie Konkursowe polega na dodaniu przez Uczestnika na portalu Facebook na grupie Pizza z Kamińską - grupa do plotek o wełnie: https://www.facebook.com/groups/207944117150887 zdjęcia oznaczonego #naturalbasic w osobnym poście, na którym uczestnik ma na sobie longsleeve bawełniany lub longsleeve wełniany lub t-shirt. Uczestnik zobowiązany jest do podania dokładnej nazwy produktu, który ma na sobie. 
 4. Wygrywają 3 zdjęcia. 
 5. Konkurs trwa od 05.02.2021 do 14.02.2021 do godz. 23:59.
 6. Ogłoszenie wyników będzie widoczne pod adresem: https://www.facebook.com/groups/207944117150887
 7. Nagrodą w konkursie są vouchery do wykorzystania w sklepie online lub stacjonarnie w butiku przy ul. Niecałej 7 w Warszawie: 
  1) I miejsce - bon na 1000 zł
  2) II miejsce - bon na 600 zł
  3) III miejsce - bon na 400 zł
  Dla wszystkich, którzy wezmą udział: kod na darmową dostawę.
 • 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
 1. Spośród wszystkich komentarzy Organizator wybierze 3 zdjęcia. W imieniu organizatora konkurs rozstrzygnie Anna Ulanicka. 
 2. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż do 21.02.2021 r.
 3. Uczestnik, którzy wygra nagrodę zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem oraz w wiadomości prywatnej.
 4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 • 5. Zasady przyznawania nagród
 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny. Nie mogę być również wykorzystane w usługach: szycie na miarę, buty na zamówienie. Vouchery mogą być wykorzystane tylko na rzeczy dostępne w gotowej kolekcji. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium