Monika Kamińska

Końcówki kolekcji z naturalnych materiałów czekają na Ciebie! Sprawdź >>>

Regulamin konkursu #jesienzkaminska

REGULAMIN KONKURSU #JESIENZKAMINSKA

 Konkurs #jesienzkaminska

 1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 • Organizatorzy Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest firma Monika Kamińska (Środkowa 24 B, 05-816 Opacz Kolonia NIP 5342352779 REGON: 147460986) zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stroniecom
 • Zasady konkursu
 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na grupie „Pizza z Kamińską” na Facebooku. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Konkurs trwa od 11.10.2021 r. do 31.10.2021 r. do godz. 23.59
 4. Zadanie Konkursowe polega na dodaniu w osobnym poście zdjęcia z dowolnym produktem marki Monika Kamińska z kolekcji Paris Vibes, Street Vibes, Roots. W podpisie zdjęcia należy napisać jaki produkt znajduje się na zdjęciu oraz dodać hasztag #jesienzkaminska".
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się na grupie Pizza z Kamińską na Facebooku w pomiędzy 01 a 05.11.2021 r.
 6. W Konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców.
 7. Organizator przewidział następujące nagrody: 1 miejsce – golf marki Monika Kamińska, 2 i 3 miejsce – czapki Monika Kamińska (kolory i rozmiary do wyboru w miarę dostępności).
 • Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród
 1. Spośród wszystkich odpowiedzi Organizator wybierze 3 zwycięzców.
 2. Zwycięzcę Konkursu wybiorą wspólnie #niecalateam i #pieknateam
 3. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż 05.11.2021 r.
 4. Uczestnicy, którzy wygrają nagrodę zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza na grupie Pizza z Kamińską na Facebooku oraz w wiadomości prywatnej.
 5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 • Zasady przyznawania nagród
 1. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium